รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 21 มกราคม 2563 ตอน พัฒนาระบบและออกแบบการสื่อสารสาธารณะภาคีสุขภาวะ : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ภาคีเครือข่าย สุขภาวะ การสื่อสารสาธารณะ สื่อสุขภาวะ* * *
Facebook
download

เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมริมธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสนับสนุนด้านวิชาการของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคเหนือและโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือได้จัดเวทีสัญจรเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารเครือข่าย และออกแบบการพัฒนาศักยภาพภาคีสุขภาวะครั้งที่ 6 มีแกนนำประเด็นและก็จังหวัดของภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วม 40 คน ในงานมีการนำเสนอทิศทางเราก็แผนการพัฒนาสื่อสารสาธารณะ โดยได้จัดให้มีการจัดทำเพจกลางก็คือ Facebook กลางไว้เชื่อมต่อประสานงานและนำข้อมูลของแกนนำขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ทั้ง 5 ประเด็นหลักๆได้แก่ ประเด็นในเรื่องของการจัดการตนเองบนพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประเด็นอาหารที่พอเพียงอย่างปลอดภัยและเข้าถึงอย่างมั่นคง ประเด็นเสริมคุณค่าความมั่นคงชีวิตบนฐานพหุชาติพันธุ์ ประเด็นกินอยู่ รู้รักสิ่งแวดล้อม มานำเสนอในเพจกลาง รวมถึงการเตรียมจัดทำวีดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะในแต่ละประเด็นอีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Feb 20

จำนวนผู้ฟัง:  87

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(36 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)