รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 21 มกราคม 2563 ตอน เปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยโป่ง : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ผู้สูงอายุ คนพิการ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ตำบลห้วยโป่ง เครือข่ายผู้สูงอายุ* * *
Facebook
download

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยโป่ง ซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแห่งแรกของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งต่อยอดมาจากการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล โดยมีนายอำเภอเมือง รวมถึงคณะทำงานจากสมัชชาสุขภาพ เครือข่าย สสส. และภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุและคนพิการมาร่วมพิธีเปิดงาน ในงานมีการนำเสนอที่มาที่ไป และกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ โดยมุ่งให้เป็นศูนย์ฯต้นแบบที่จะขยายผลไปยังชุมชนแห่งอื่นๆต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Feb 20

จำนวนผู้ฟัง:  89

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(40 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)