รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 7 มกราคม 2563 ตอน อาหารปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ อาหารปลอดภัย ศูนย์เด็กเล็ก ความมั่นคงทางอาหาร ชาติพันธุ์* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 8

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 59

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 54

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ (สสช.) ได้กิจกรรมการจัดประชุมอบรมแกนนำโภชนาการชุมชนชาติพันธุ์ให้กับผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตตำบลสบป่อง มีนายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารตำบลเข้าร่วมพิธีเปิด โดยโครงการนี้จะมุ่งไปที่การจัดอาหารกลางวันในศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ปรุงอาหารโดยใช้ภูมิปัญญาชาติพันธุ์และเป็นอาหารที่ปลอดสารเคมีตกค้าง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Jan 20

จำนวนผู้ฟัง:  103

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(29 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)