รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 24 ตุลาคม 2562 ตอน กรมการแพทย์ติวเข้มพยาบาลใช้กัญชารักษาคนป่วยมะเร็ง : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน มะเร็ง กัญชา กรมการแพทย์ กัญชารักษาโรค มานัส_โพธาภรณ์ ยาเสพติดให้โทษ ยาเสพติด สารสกัดกัญชา* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 24

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 22

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 8 รุ่นที่ 1 โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมและเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 105 ราย

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า ปัจจุบันกัญชาได้รับการยอมรับในการเสริมการรักษาทั่วโลก หลายประเทศได้มีการนำสารสกัด จากกัญชามาใช้เพื่อเป็นยารักษาโรคเนื่องจากมีการศึกษาวิจัยสนับสนุนถึงประโยชน์ และโทษของกัญชามากขึ้น สำหรับประเทศไทย มีประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะในทางการแพทย์ โดยแพทย์เป็นผู้สั่ง และเภสัชกรเป็นผู้จ่าย ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ ที่ควบคุมกำกับโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การบริหารยาการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทั้งก่อนและหลังใช้ ต้องอาศัยพยาบาลเป็นอย่างมาก จึงจะทำให้ความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงง่าย ปลอดภัย และ เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเกิดขึ้นได้สมบูรณ์ พยาบาลจึงจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในบทบาท ที่พยาบาลต้องปฏิบัติ และให้การพยาบาล กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักทางด้านวิชาการ โดยได้จัดทำหลักสูตรอบรมแพทย์ เภสัชกร ไปเบื้องต้นแล้วนั้น จึงทำให้กรมการแพทย์ต้องสานต่อและเชื่อมโยงมาถึงการจัดทำหลักสูตรสำหรับพยาบา
ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลได้สามารถทำการพยาบาลควบคู่ไปกับวิชาชีพแพทย์เภสัชได้ อันจะเป็นการมุ่งสู่เป้หมายการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่รัฐบาลประสงค์ไว้อย่างแท้จริง โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ ตั้งอยู่ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 จึงร่วมกับเขตบริกาสุขภาพ 8 จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้พยาบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้กัญชาทางการแพทย์ อันจะนำไปสู่การดูแลให้การพยาบาลผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่แท้จริงของการใช้กัญชาทางการแพทย์

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  11th Nov 19

จำนวนผู้ฟัง:  105

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(21 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)