รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 1 ตุลาคม 2562 ตอน กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกร : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง กรมปศุสัตว์ อหิวาต์อัฟริกา สุกร เนื้อหมู อาหารปลอดภัย* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังตรวจสอบ และป้องกันโรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกรเข้มข้น “ ห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาด จนกว่าจะได้รับอนุญาต”

กรมปศุสัตว์ระดมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตาม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกรจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเต็มที่ ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้เร่งสร้างการรับรู้ เข้าใจ มั่นใจ และความร่วมมือแก่ห่วงโซ่การผลิตทุกขั้นตอน รวมทั้งใช้กลไกควบคุมการเคลื่อนย้าย ตลอดทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอย่างเข้มข้น

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตว์แพทย์ นพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่า ได้ตอกย้ำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์อัฟริกาในสุกร จากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ซึ่งกรมปศุสัตว์เดินหน้าป้องกัน SF เข้ม วอนอย่าตระหนก บริโภคหมูได้ปลอดภัย

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการปศุสัตว์ทุกจังหวัด ภาคเอกชน และเกษตรกรทุกพื้นที่ให้ดำเนินมาตรการป้องกัน SF เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างที่จังหวัดเชียงรายที่สามารถดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคได้อย่างรัดกุม และเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยความร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รับซื้อหมูจากเกษตรกรรายย่อยที่มีความเสี่ยงในรัศมีใกล้เคียงแล้วนำไปแปรรูปปรุงสุก หรือฝังทำลาย ขึ้นกับผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโรคตามปกติแม้หมูจะยังไม่มีอาการป่วยตาย ทั้งนี้ เพื่อตีกรอบความเสี่ยงให้อยู่ในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า ASF ไม่ติดต่อสู่คน ผู้บริโภคไม่ต้องกังวล สามารถบริโภคเนื้อสุกรได้ตามปกติ และปลอดภัย "กรณีที่พบสุกรป่วยตายเพียงไม่กี่ตัว และมีการซื้อสุกรของเกษตรกรรายย่อยเพื่อนำไปทำลายในรัศมีใกล้เคียง ทั้งที่สุกรยังไม่มีอาการป่วยนั้น ถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ได้ผล ซึ่งเตรียมการวางแผนไว้อยู่แล้ว ขอประชาชนอย่ากังวล ส่วนเกษตรกรทั่วทุกจังหวัดที่อยู่ในเขตเฝ้าระวัง ได้ผ่านการเข้าอบรมการป้องกันโรคและวิธีการรับมือครบแล้วทั้ง 100% จึงทำให้มีการแจ้งเตือนไปยังปศุสัตว์จังหวัดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปควบคุมเฝ้าระวังได้เร็ว ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้อง" อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวยืนยัน สำหรับการจัดเตรียมค่าชดเชยในการทำลายสุกรนั้น กรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่ชาติ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวล สิ่งที่จำเป็นคือหากใครพบการป่วยตายของสุกร ขอให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอให้เร็วที่สุด หรือแจ้ง อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กำนันโดยทันที เพื่อการเข้าไปกำจัดและควบคุมเฝ้าระวังไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายออกไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกคน

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงความเข้มแข็งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ตั้งด่านเพื่อสกัดการนำหมูข้ามเขตเป็นร้อยด่าน ทำงานกันอย่างหนัก ทั้งยังเน้นย้ำให้ปศุสัตว์จังหวัดและด่านกักสัตว์ทั้งด่านหลักและด่านย่อยหมู่บ้าน ทำการเฝ้าระวังทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสามารถคุมสถานการณ์อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นไปตามแผนรับมือทุกอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรการและการทำงานอย่างเข้มแข็งของภาครัฐและทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่ และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งชัดเจน เด็ดขาด เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Oct 19

จำนวนผู้ฟัง:  113

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(31 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)