รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 22 สิงหาคม 2562 ตอน เชียงรายจัดระเบียบสังคมเยาวชน กระชับพื้นที่มั่วสุม : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ค้ามนุษย์ มั่วสุมเด็ก จัดระเบียบสังคม ยาเสพติด* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 49

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

เชียงรายจัดระเบียบสังคมเยาวชน “เข้ม” กระชับพื้นที่มั่วสุมเด็กและเยาวชน – การค้ามนุษย์ – ยาเสพติดทุกชนิด สถานประกอบการ “โดนหนัก”
นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงรายหลังจากมีการประชุมหารือเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 16 ส.ค.62 โดยจัดเจ้าหน้าที่สนธิกำลังร่วมกับ ที่ทำการปกครองเชียงราย กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายกลุ่มงานปกครอง อำเภอเมืองเชียงราย ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และมีการประกอบชุดกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเทศบาลนครเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่ง เพื่อร่วมกันออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้ ด้วยการร่วมออกตรวจสถานบันเทิงและสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน รวมทั้ง ป้องกันการกระทำที่มีลักษณะเข้าข่ายของการค้ามนุษย์ รวมถึงการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภท

โดยการตรวจครั้งนี้ เนื่องจากมีการแจ้งจากคณะผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ว่า มีนักศึกษาปีหนึ่งที่อายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ยอมกลับบ้าน แต่ชอบจะจับกลุ่มดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และยังมีการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยส่วนใหญ่มีการร้องเรียนร้องกรณีที่มีเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปี เข้าไปดื่มกินแอลกอฮอลล์ในร้านที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และที่ผ่านมีทางจังหวัดเชียงรายได้มีการส่งหนังสือปิดร้าน 69 บาร์ ในพื้นที่อำเภอแม่สายมาแล้วด้วย โดยได้ออกตรวจที่ร้านมานี มีวัง - ร้าน Yerm เยิ้ม และร้านบ้านเปื่อนคาราโอเกะ ผลการตรวจในครั้งนี้ พบว่าร้านบ้านเปื่อนคาราโอเกะ ไม่มีใบประกอบการฉายวีดีทัศน์ และใบประกอบการร้องเพลง จึงได้แจ้งข้อหาให้กับทางเจ้าของร้านทราบพร้อมกับพาตัวไปบันทึกถ้อยคำที่สถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ทางจังหวัดเชียงรายยังได้ให้ความสำคัญกับการบังคับกฎหมายเป็นสำคัญ และจะมีการจัดชุดออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันผิดกฎหมายที่อาจมีการลักลอบมิให้เกิดขึ้น

ทั้งนี้ เป็นการดูแลสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด อบายมุข และสิ่งผิดกฎหมาย โดยได้กำชับทางร้าน สถานประกอบการ ปฏิบัติตามกฎหมายการจำหน่ายสุรา และการปิดให้บริการตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้เน้นและกำชับกับสถานบริการ ไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ และกำชับสถานบริการต่าง ๆ ให้มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ในเรื่องของยาเสพติด การค้ามนุษย์ แหล่งมั่วสุมของเยาวชน และการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ โดยเน้นย้ำขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการสอดส่องดูแล ไม่ให้เด็กที่ต่ำกว่าอายุ 20 ปีเข้ามาใช้บริการ รวมไปถึงการใช้ยาเสพติด การเปิด-ปิดตามกำหนดเวลา ห้ามการพกพาอาวุธทุกชนิด และเน้นในเรื่องของใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางสถานบริการและสถานบันเทิงก็ได้ให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Sep 19

จำนวนผู้ฟัง:  63

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(11 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)