รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 23 กรกฎาคม 2562 ตอน สสจ.ขอนแก่น เตือน ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง ลด ละ เลิก ดื่มสุรา : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน สสจ.ขอนแก่น ดื่มสุรา งดเหล้า เข้าพรรษา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดเหล้า* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้ “วันเข้าพรรษาของทุกปี”เป็น“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา โดยประชาชนทุกคนสามารถเริ่มลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ เพื่อนำไปสู่การเลิกดื่มสุราไปตลอดชีวิต โดยในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 คือ รักษาชีวิต อย่าติดสุรา ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นของหลายโรค นอกจากก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแล้ว ยังก่อปัญหาด้านครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม และความยากจน ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ในปีที่ผ่านมา คนไทยให้ความสำคัญเข้าร่วมการงดเหล้าเข้าพรรษา ประมาณ 70-80 % ของจำนวนนักดื่ม และประมาณ 30-40 % สามารถงดเหล้าครบพรรษา ทำให้ประหยัดเงินในช่วง 3 เดือนไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท จาก 3 แสนล้านบาท แต่ที่สำคัญกว่าจำนวนเงินที่ประหยัดได้ คือ เป็นการคืนความสุขไปสู่ครอบครัวไทยจำนวนมาก เพราะสามารถเปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร เปลี่ยนเวลาในวงเหล้าคืนให้ครอบครัว ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันทั้งครอบครัว สำหรับจังหวัดขอนแก่นของเรานั้น ล่าสุดพบว่ามีค่าดัชนีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ เป็นลำดับที่ 47 ของประเทศ มีความชุกของนักดื่มในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.9 เป็นลำดับที่ 12 ของประเทศ ส่วนวัยรุ่นที่มีอายุ 15-19 ปี มีความชุกของนักดื่ม ร้อยละ 14.1 เป็นลำดับที่ 19 ของประเทศ ทั้งนี้พบว่ามีสัดส่วนของนักดื่มประจำเป็นลำดับที่ 76 ของประเทศ ร้อยละ 25.4 นักดื่มที่มีปัญหาการดื่ม มากถึงร้อยละ 73.0 เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ โดยสัดส่วนปัญหาการดื่มในนักดื่มผู้ใหญ่ มีทั้งเรื่องของการดื่มหนัก ดื่มจนรู้สึกเมา ดื่มแล้วขับ การซื้อสุรา นอกช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการดื่มในสถานที่ห้ามดื่ม

นายแพทย์สมชายโชติ กล่าวต่อไปว่า ด้านการรณรงค์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ จังหวัดขอนแก่นนอกจากจะจัดกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษาเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแล้วยังขยายการจัดกิจกรรมไปสู่โรงเรียนปลอดเหล้า วัดปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้า สถานที่สาธารณปลอดเหล้า ครอบคลุมทุกอำเภอ และสิ่งที่จะทำต่อไปคืองานบุญประเพณีปลอดเหล้า ทั้งนี้ กิจกรรมการรณรงค์ทั้งหมดมีความมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้คนขอนแก่นทุกกลุ่มวัย ที่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา ได้มีองค์ความรู้และตระหนักถึงโทษภัยของสุรา รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบเพื่อสร้างกระแส การลด ละ เลิกดื่มสุราต่อไป ท้ายที่สุดนี้ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมใจกันทำความดี ประพฤติดี ด้วยการงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Aug 19

จำนวนผู้ฟัง:  42

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(11 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)