รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 29 พฤศจิกายน 2561 ตอน มองทิศทางร่วมกัน : ไพศาล ภิโลคำ

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ไพศาล_ภิโลคำ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหายาเสพติด มานิตย์_เขตสิทธิ์ ชุมชนต้นแบบ วัดต้นแบบ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 25

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

การบูรณาการเป็นวาทกรรมที่ได้ยินมานาน ที่บอกว่าทำงานไม่มีการเชื่อมโยงกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.ทางประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทางผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ลและปัญหายาเสพติด อำเภอสันป่าตอง จ.ชียงใหม่ เมื่อถึงเวลาประชุม นาย มานิตย์ เขตสิทธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ที่อ้างคำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันป่าตอง ที่ ๖/๒๕๖๑ ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการบริโภค เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ลและปัญหายยาเสพติดเพื่อพัฒนาตุณภาพชีวิตประชาชน อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้รายงานให้ทราบขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่ตามมา ตั้งแต่ อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การกระทำความผิด พรบ.จราจร พรบ.ยาเสพติด หรือ เมาแล้วขับ หรือเสพยาเสพติด ตั้งแต่ การเสพย์ การค้า เป็นพ่อค้ารายย่อย และพัฒนา เป็นผู้ค้ารายใหญ่ การฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ การฉ้อโกงทรัพย์ การอยู่กินของสามี ภรรยาวัยละอ่อน เด็กเยาวชน ที่ยังไม่พร้อมในการมีลูกเพราะขาดการป้องกัน การใช้ถุงยางอนามัย การอาศัยอยู่กินกันฉันท์ สามี ภรรยา เมื่อมีการตั้งครรภ์ การคลอด ขาดการรับผิดชอบในการเลี้ยงดู ต้องนำภาระเหล่านี้ไปให้พ่อ แม่ ปู้ ย่า ตายาย ในการดูแลเด็กแทน ตนเองก็ต้องเรียน หรือ ไปทำงาน บางรายก็มีปัญหาสภาพจิตใจ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ก็หันไปเสพยา เพื่อคลายทุกข์ และแก้ปัญหาทางความเครียดได้ชั่วครั้งชั่วคราว การตั้งตนเป็นผู้ค้า ยาเสพติด หรือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล หรือการสูบบุหรี่นับวันก็ทวีความรุนแรงขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชน เพราะว่า ผู้ประกอบการ การค้าขายขาดสำนึกที่ขายให้เด็กอายุไม่ถึง ๑๘ /๒๐ ปี หรือการแบ่งขายให้กับเด็กเยาวชน ที่นับวันก็ลักลอบการขาย

ทางคณะกองเลขานุการได้นำเสนอสภาพพื้นที่อำเภอสันป่าตอง การประกอบกิจการร้านค้า ตลาด สถานการศึกษา ศาสนสถาน จำนวนประชากร หน่วยการปกครองระดับพื้นที่ สถานพยายาบาล โรงพยาบาล ปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดสภาพปัญหา การเข้าไปใช้บริการ แนวทางและทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันซักถามา และข้อเสนอแนะให้กับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการบริโภค เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ลและปัญหายาเสพติด โดยมีมาตราการ ๙ ขั้นตอนดังนี้ ๑.การสืบสภาพ ๒.ค้นหาผู้นำทางธรรมชาติ สามารถนำความรคิดคนชุมชน ๓.ประกาศวาวะผู้นำ-ชุมชน- เวทีประชาคม ๔.ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๕.คัดแยกพฤติกรรม ๖.หาแนวทางป้องกันยาเสพติด ๗.การรับรองครัวเรือน ๘.ใช้มาตรการทางสังคม ๙.รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง

สรุปทางกองเลขานุการจะนำไปพิจาราณาเรื่อง การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ร่วมกับวิทยุท้องถิ่น นักสื่อสาร การสร้างบุคคลต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ วัดต้นแบบ การพัฒนาศักยภาพ ยกย่องคนที่เป็นต้นแบบทั่ง นักปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น จัดตั้งหน่วยบริการให้คำปรึกษาระดับอำเภอ ตำบล พื้นที่ ชักชวนร้านค้าหรือผุ้ประกอบการสร้างสามัญสำนึกร่วม รับผิดชอบต่อสังคม และการใช้มาตรการทางกฎหมาย ก่อนที่ สรรพมิตออกจะใบอนุญาต ต้องทดสอบความรู้ และเพิ่มเติมความรู้ให้กับเขา ส่งเสริมให้หน่วยงานท้องถิ่น เป็นผู้บังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด และจัดตั้งคณะทำงานคณะชุดเล็กที่แบ่งภารกิจรับผิดชอบ ด้านเด็ก เยาวชน ด้านผู้สูงอายุ ด้านคนวัยทำงาน ด้านสตรี-แม่บ้าน และควรมีหน่วยจัดการกลาง อาจเป็นหน่วยปกครอง หรือ ใช้ฐานอำเภอจัดการตนเอง มีการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น องค์กร หน่วยงาน ทำเนียบ วิทยากร พร้อมทั้งสรรหา ทรัพยากรมาเสริมการทำงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Dec 18

จำนวนผู้ฟัง:  95

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(17 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)