รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 22 พฤศจิกายน 2561 ตอน สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน สมพร_โพธินาม สปสช. สปสช.เขต7ขอนแก่น ศักดิ์ชัย_กาญจนวัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 26

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 29

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 30

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 32

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยมีตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลทุกระดับ ในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงประมาณ 150 คน
การประชุมครั้งนี้มี ศ.พิเศษ นพ.สมพร โพธินาม ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวัฒนะ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและมีการบรรยาย เรื่อง "UHC in Global Trend อนาคตการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยและประชาคมโลก" โดย นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จากนั้นทีมผู้บริืหารและทีมงาน สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เช่น

1. จุดเน้นและประเด็นการบริหารกองทุนฯที่เปลี่ยนแปลง
2. การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว(OP,IP,PP) และการปรับเกลี่ยงบประมาณ
3. สถานการณ์การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข
4. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น นำทีมผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ ออกชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลทุกระดับ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงประมาณ 250 คน
ศ.พิเศษ นพ.สมพร โพธินาม ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และ มี นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ ก่อนเริ่มการประชุม ทุกคนได้ขยับกายไปด้วยกัน เพื่อสร้างสุขภาพดี มีแฮง ... จะได้ดูแลประชาชนในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดต่อไป
สปสช.หนุนมติ สธ.ห้ามใช้ 3 ยากำจัดศัตรูพืช 3 ปี

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีมติห้ามใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบด้วย เนื่องจากสารเคมีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทั้งผู้ที่สัมผัสกับสารพิษทางตรงและผู้ได้รับสารพิษทางอ้อมจากภาวะสารตกค้างตามธรรมชาติ

จากข้อมูลการเข้ารับบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ได้มีการรายงานผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีสาเหตุจากการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทั้งจากยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชื้อรา และสารเคมีทางการเกษตรประเภทอื่นๆ โดยปี 2559 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 4,924 ราย เสียชีวิตขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 613 ราย มีการเบิกจ่ายค่ารักษาจำนวน 22,829,167 บาท และปี 2560 มีผู้ป่วยจำนวน 4,983 ราย เสียชีวิตจำนวน 582 ราย มีการเบิกจ่ายค่ารักษาจำนวน 22,651,053 บาท

การรายงานข้อมูลผู้ป่วยในปี 2561 นี้ (ข้อมูล 10 เดือน ต.ค.60 –ก.ค. 61) มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยมีสาเหตุจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแล้วจำนวน 4,001 ราย เสียชีวิตจำนวน 520 ราย มีการเบิกจ่ายค่ารักษาจำนวน 17,335,470 ล้านบาท โดยเป็นผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตจำนวน 877 ราย เสียชีวิตจำนวน 56 ราย เบิกจ่ายค่ารักษาจำนวน 4,362,437 บาท ผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชื้อราจำนวน 1,886 ราย เสียชีวิตจำนวน 442 ราย เบิกจ่ายค่ารักษาจำนวน 8,804,145 บาท และผู้ป่วยจากสารเคมีทางการเภษตรประเภทอื่นๆ จำนวน 1,288 ราย เสียชีวิตจำนวน 22 ราย เบิกจ่ายค่ารักษาจำนวน 4,168,888 บาท

“ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เห็นถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีดังกล่าว สปสช.หนึ่งในองค์กรระบบสุขภาพขอแสดงจุดยืนในการร่วมปกป้องสุขภาพประชาชนจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตราย และขอสนับสนุน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในการผลักดันนโยบายห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Dec 18

จำนวนผู้ฟัง:  102

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(21 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)