รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 15 พฤษภาคม 2561 ตอน สถานการณ์งานขับเคลื่อนงานสุขภาวะประเด็น เด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว 4PW สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 7

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่สังคมสุขภาวะโดยใช้พลังปัญญา(4P-W) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยมีแกนนำและเครือข่ายประเด็นต่างๆ ร่วมงาน หนึ่งในประเด็นที่มีการจัดแบ่งกลุ่มคุยกันคือ ประเด็น เด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว ซึ่งในกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงาน และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานในปี 2561-2562 ให้กันและกันทราบ เพื่อแสวงหาโอกาสในการเชื่อมประสานกันต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  15th May 18

จำนวนผู้ฟัง:  87

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(14 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)