รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (แม่ฮ่องสอน) 30 พฤศจิกายน 2560 ตอน การพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการแบบมีส่วนร่วม : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ การพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการ ฐานข้อมูลคนพิการ คนพิการ ICF CBR สมรรถภาพคนพิการ ตำบลปางหมู* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่วัดปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วม (CBR) แกนนำชุมชน ผู้แทนจาก รพ.สต. ปางหมู อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลปางหมู 20 คน ได้ร่วมประชุมประชาคมพัฒนาสุขภาวะคนพิการ โดยได้หารือกันในสองประเด็น ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการและสุขภาพ (International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF) ในการพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการ , และการจัดทำสื่อสารคดีเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานคนพิการในชุมชน ซึ่งถือได้ว่าตำบลปางหมูแห่งนี้เป็นตำบลนำร่องของจังหวัดในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการโดยมีข้อมูลที่เป็นระบบและลงลึกที่สุด เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิต่างๆ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นสำคัญ

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  30th Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  197

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(28 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)