สมดุล... ในระบบบริการสาธารณสุข 30 ก.ย. 59

* * *สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ประเทศไทย๔.๐ Eventthailand4.0 พงษ์พัฒน์_ปธานวนิช สุวิทย์_วิบุลผลประเสริฐ สุรีรัตน์_ตรีมรรคา ระบบบริการสาธารณสุข กันยายน2559* * *
Facebook
download

สมดุล... ในระบบบริการสาธารณสุข

โดย
- นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
- นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
- นางสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงาน กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

ผู้ดำเนินการประชุม:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ใน การประชุมเสวนาเปิดเล่ม ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ อิมแพค เมืองทองธานี

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  28th Oct 16

จำนวนผู้ฟัง:  591

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(136 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)