รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 14 พฤษภาคม 2561 ตอน เสียงเยาวชนกับการจัดการหลักประกันสุขภาพในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ อนามัยเจริญพันธุ์ ท้องไม่พร้อม วัยรุ่น หลักประกันสุขภาพ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุม โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเด็ก เยาวชน และองค์กรด้านเด็ก เยาวชนภาคเหนือ ได้เข้าร่วมเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้รับบริการ เครือข่ายประชาชนเขต 1 เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบหลักระกันสุขภาพปี 2561 : กลุ่มเด็ก เยาวชน โดยทางเครือข่ายเด็ก เยาวชน และองค์กรด้านเด็ก เยาวชน ได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหลายประเด็น หนึ่งในประเด็นนั้นคือ ประเภทและขอบเขตการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขและประเด็นเฉพาะพื้นที่ ซึ่งในประเด็นนี้ มีการเสนอเรื่องการเข้าถึงคลินิกวัยรุ่น รวมถึงศูนย์ OSCC ที่ช่วยเหลือปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ว่าควรต้องมีเพิ่มการให้บริการที่เป็นมิตร และออกแบบระบบพี่เลี้ยง หรือกลไกทางภาคประชาสังคมเพิ่มเติมเพื่อจะนำพาเด็กเข้าสู่การรับบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์เหล่านี้ ไม่ใช่ให้เด็กเยาวชน ต้องพึ่งพิงพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูเป็นคนพามาใช้สิทธิ์ ซึ่งที่ผ่านมามีอุปสรรคหลายประการ

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  15th May 18

จำนวนผู้ฟัง:  9

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(2 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)