รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 10 พฤษภาคม 2561 ตอน ศคบ.เชียงราย ประชุมรับฟังความคิดเห็น กลุ่มเปราะบาง “วอน..ภาครัฐอย่าเลือกปฏิบัติ” : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง กลุ่มเปราะบาง ศคบ.เชียงราย ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย สปสช. กลุ่มชาติพันธุ์ อ.เวียงแก่น กลุ่มสตรีนานาชาติ หมู่บ้านชนเผ่า เวียงคำฟ้า อ.เวียงเชียงรุ้ง กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนเร่ร่อน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ.ห้องประชุมโรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย (ศคบ.) ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพตาม ม.18(13) ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ มีนายธนชัย ฟูเฟื่อง หัวหน้าศูนย์ ศคบ. เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมวิทยากรตัวแทนจาก สปสช. เขต 1 นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี และวิทยากรร่วม น.ส.พยอม ดีน้อย นายอาคม ชมพูสมสา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการรับความคิดเห็นทั่วไป เน้นของกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดชายแดนเหนือสุดยอดในสยาม ซึ่งมีประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นจำนวนมาก และเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 3 ประเทศ ที่เป็นทางผ่านของปัญหาต่าง ๆ และมีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก จึงเป็นหลุมดำในปัญหาต่าง ๆ ของสุขภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหามากมายในสิทธิต่าง ๆ ที่พวกเขาไม่ค่อยจะเข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงสิทธินั้นเลย ขาดการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ การสื่อสารไม่ตรงกันและเข้าไม่ถึง และปัญหาทางโรงพยาบาล แพทย์และพยาบาล (จากคำบอกเล่าของผู้ป่วยและญาติที่พบด้วยตัวเอง) มักจะใช้วาจาไม่ค่อยสุภาพในการสื่อสารบอกเล่า แนะนำ เพราะภาษาท้องถิ่นหรือกลุ่มชาติพันธุ์ อาจจะไม่สันทัดนัก ซึ่งจะได้ยินในคำที่ใช้กับผู้ยากไร้อย่างชนเผ่าหรือประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างไม่เหมาะสม (ขออภัยไม่สามารถเล่าและบรรยายได้ในคำพูดบางคำ) จึงเป็นที่น้อยใจของ กลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ในความเหลื่อมล้ำในการรับบริการในโรงพยาบาล และมีการแบ่งกลุ่มย่อยต่าง ๆ ในการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งกลุ่มเปราะบางมี 7 กลุ่มหลัก คือ 1.สตรี 2.เด็กและเยาวชน 3.กลุ่มชาติพันธุ์ 4. กลุ่มผู้พิการ 5.กลุ่มผู้สูงอายุ 6.ผู้ป่วยเรื้อรัง 7.คนเร่ร่อน ผู้ไม่มีสถานะและผู้ที่ยังไม่รับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ แต่ละกลุ่มได้นำปัญหาต่าง ๆ เข้ามาชี้แจงแลกเปลี่ยนขบคิดปัญหาของแต่ละพื้นที่ เช่น กลุ่มผู้พิการ จากสมาคมคนพิการ จ.เชียงราย -สมาคมคนพิการในการเคลื่อนไหวฯ –กลุ่มพัฒนาสตรี ต.โป่งผา อ.แม่สาย -ผู้ประสานงานกลุ่มชาติพันธุ์ -กลุ่มชาติพันธุ์ อ.เวียงแก่น -กลุ่มสตรีนานาชาติ หมู่บ้านชนเผ่า เวียงคำฟ้า อ.เวียงเชียงรุ้ง ซึ่งเน้นที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยทั้งที่ราบและพื้นที่สูงฯ ปัญหามากมายจากกลุ่มต่าง ๆ เนื้อที่และเวลาในการนำเสนอมีจำกัด บางครั้งอาจจะกล่าวไม่ครบถ้วน ก็ขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และช่วงสุดท้ายของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ศคบ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคประชาชนที่พี่น้องประชาชนพึ่งพาได้ ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านสิทธิต่าง ๆ ของตัวเอง ได้สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนไว้ดังนี้ ประชาชนในกลุ่มกองทุนคืนสิทธิปัจจุบันได้ ซึ่งมีการขยายแต่ยังไม่เต็มและครอบคลุมพื้นที่ (ตามมติ ครม.) - การแก้ไข เรื่องกระบวนการขึ้นสถานการณ์และการขึ้นทะเบียนสิทธิ - กระบวนการสื่อสารทำอย่างไรให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิได้ - กองทุนคืนสิทธิ ทำอย่างไรให้เข้าไปบูรณาการกับกองทุน สปสช. – ปัญหาการสื่อ กระบวนการสื่อสารนำไปสู่การปะทะวิวาท ทำให้เกิดทัศนคติเชิงลบซึ่งกันและกัน - การรับบริการที่ต้องเสนอให้มีกระบวนการสื่อสารผ่านล่าม (ชนเผ่า) เรื่องการนัดคนไข้ การติดตามเรื่องการใช้ยาในกลุ่มเรื้อรัง - การเข้าถึงกองทุนสุขภาพตำบล การเขียนโครงการของประชาชนหรือกลุ่มเครือข่าย 9 ด้าน ข่าวคืบหน้าจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  10th May 18

จำนวนผู้ฟัง:  15

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(3 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)