รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 1 พฤษภาคม 2561 ตอน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย มอบรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นฯ : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพเชียงราย ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.ชร. พมจ.ชร. กศน. สาธารณสุข จ.ชร. สมัชชาสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย มอบรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 27 และ 28 เมษายน 2561 ณ.ห้องประชุมโรงแรม เอ็มบูทิค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาผู้สูงวัย ในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุ” โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้และให้เกียรติบรรยายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคม มีพลัง มีศักดิ์ศรี มีความสุข พึ่งพาตนเองได้และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและช่วยกันเสริมสร้างจรรโลงสังคมผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันนี้ จำนวนสัดส่วนประชากรของผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและทางการแพทย์ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง ผู้สูงอายุจึงมีชีวิตยืนยาวขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุมีเวลาว่างและเหมือนมีชีวิตเหมือนอยู่เพียงลำพังมากขึ้น ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ในชีวิต ขาดความกระฉับกระเฉง ไม่มีชีวิตชีวา อาจก่อให้เกิดการซึมเศร้าได้ จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และผู้สูงอายุด้วยกัน รวมทั้งเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และพร้อมกันนี้ก็ได้มีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ซึ่งได้รางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย และสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานและองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานต้นแบบที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ทำความดีแก่สังคมสืบไป พร้อมผู้ที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติบัตร ซึ่งมีโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับ 5 ดาว พร้อมเกียรติบัตรผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่นจำนวน 6 แห่ง - ระดับ 4 ดาว 7 แห่ง และระดับ 3 ดาว 5 แห่ง หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 18 ราย เกียรติบัตรนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัดด้านการสนับสนุนจำนวน 18 ราย – รำวงชนะเลิศการประกวดรำวงมาตรฐาน – รางวัลชนะเลิศการฟ้อนเล็บ 3 วัย – รางวัลชนะเลิศประกวดนิทรรศการโรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่น พร้อมมีการบรรยายในเรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย” ของ อบจ.เชียงราย โดยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายนิรันดร์ แปงคำ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายได้กล่าวว่า สมัชชาสุขภาพเชียงรายก็จะขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ” ในโรงเรียนผู้สูงอายุปี 61 นี้ จำนวน 10 แห่งเพื่อนำร่อง ท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ได้กล่าวในที่ประชุมต่อไปว่าสำหรับ Kick Off ก้าวแรกในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย โดยการนำของท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และสนับสนุนโดย อบจ.ชร. พมจ.ชร. กศน. สาธารณสุข จ.ชร. สมัชชาสุขภาพ จ.ชร. และจะมีการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะเพื่อให้ถูกระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกโรงเรียนผู้สูงอายุทุกแห่ง ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ 103 แห่ง โดยจะให้มีครบ 144 แห่ง ทั้งจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีระบบเพราะ “สูงวัย สร้างเมือง” เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาผู้สูงอายุ ภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมประกาศการใช้ธรรมนูญผู้สูงอายุ ร่วมกันในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมี 3 ประเด็นหลัก 1. ผู้สูงอายุ 2. เด็กและเยาวชน 3. การศึกษาทางเลือก ได้เป็นวาระของจังหวัดเชียงราย กระบวนการขับเคลื่อน คือ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายและจะขับเคลื่อนผ่านธรรมนูญโรงเรียนผู้สูงอายุและธรรมนูญพระสงฆ์ โดยมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ในพันธกิจของกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งกระบวนการการบูรณการเชื่อมงานให้ “จังหวัด เห็นจังหวะ” ของการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างมีพลังได้ในอนาคต อย่างชัดเจนในเชิงประจักษ์ต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st May 18

จำนวนผู้ฟัง:  27

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(5 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)