รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคกลาง สานใจ สานพลัง 30 เมษายน 2561 ตอน อันตรายร้ายแรงจาก โรคพิษสุขนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ : จารุณี กฐินหอม

* * *จารุณี_กฐินหอม รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง โรคพิษสุขนัขบ้า โรคกลัวน้ำ หมาบ้า Rabies บวรศักดิ์_วานิช* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โรคพิษสุขนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ ถือว่าเป็นอีกโรคที่อันตรายร้ายแรง เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกรายเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านต้องพาสุนัขไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันหรือถ้าถูกสุนัขกัดต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที คนถ้าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากได้รับเชื้อโรคพิษสุนัจบ้าจากสัตว์ที่เป็นโรค คนสามารถติดโรคจากสัตว์เหล่านี้ได้ 2 ทางคือ 1. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด เชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด 2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย โดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย จะไม่ติดโรคจากสัตว์เหล่านั้น นอกเสียจากว่าบริเวณที่ถูกเลียจะมีบาดแผลหรือรอยถลอกหรือรอยขีดข่วน โดยคนนั้นไม่ได้สังเกต ในกรณีนี้จะทำให้สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ รวมทั้งถูกเลียที่ริมฝีปากหรือนัยน์ตาข้อควรปฏิบัติภายหลังจากถูกสุนัขบ้าหรือสัตว์ที่สงสัยว่าบ้ากัด 1. ล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง แล้วทาแผลด้วยน้ำยาพิวิดีน (เบตาดีน) หรือแอลกอฮอล์ หรือทิงเจอร์ ไอโอดีน แล้วรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที 2. ถ้าสุนัขตายให้นำซากมาตรวจ ถ้าหากสุนัขไม่ตายให้ขังไว้ดูอาการ 10 วัน ขณะเดียวกันให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการรักษาทางสมุนไพรหรือแพทย์แผนโบราณไม่สามารถป้องกันโรคได้ ไม่ควรรอดูอาการสุนัข เพราะอาจสายเกินไปที่จะฉีดวัคซีน 3. ในกรณีที่ติดตามสัตว์ที่กัดไม่ได้ เช่น เป็นสัตว์ป่า สัตว์จรจัด สัตว์กัดแล้วหนีไป หรือจำสัตว์ที่กัดไม่ได้ จำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีน 4. ผู้ที่ต้องมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือ มีบาดแผล ไม่ว่าจะเป็นรอยช้ำเขียวหรือมีเลือดไหล แผลถลอกหรื อแผลลึก รวมทั้งผู้ที่ถูกสุนัขเลียที่นัยน์ตา ริมฝีปาก และผิวหนังที่มีแผลถลอก ส่วนในกรณีที่ถูกเลียผิวหนังที่ไม่มีแผลหรือเพียงแต่อุ้มสุนัขไม่สามารถจะติดโรคได้

จังหวัดกาญจนบุรีลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2562ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2562 ระหว่าง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชก เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตรายร้ายแรง หากมีอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกรายประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2562ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ถูกจัดเป็นจังหวัดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจึงได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2562 เพื่อการประสานความร่วมมือด้านนโยบายและการปฏิบัติงานร่วมกันระดมทรัพยากรทั้งบุคคลและงบประมาณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมให้คนและสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและเลี้ยงสุนัขที่ถูกวิธี

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  30th Apr 18

จำนวนผู้ฟัง:  16

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(5 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)