รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน สถาปนาครบรอบ 81 ปี แห่งการก่อตั้ง (โฮงยาคุณภาพ) : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง โฮงยาคุณภาพ โฮงยาไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ไชยเวช_ธนไพศาล เสม_พริ้งพวงแก้ว* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเนื่องในสถาปนา ครบรอบ 81 ปี แห่งการก่อตั้งให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านจนมาถึงปัจจุบัน

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 9 ก.พ. 2561 นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคคลากร ทำพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ที่ลานเอนกประสงค์อาคารโภชนาการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขไทยทั่วประเทศ เพื่อนำเรื่องราวและภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สำคัญในอดีตแสดงประวัติความก้าวหน้าความเจริญทางการแพทย์ และสาธารณสุขไทยในรอบ 100 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและความภาคภูมิใจในการพัฒนาด้านการสาธารณสุขของจังหวัดเชียงราย จากอดีตจนถึงปัจจุบันในการนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโครงการ 100 ปีการสาธารณสุขไทยตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขไทยในจังหวัดเชียงราย

หลังจากนั้น ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และผู้บริการ แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (สู่โฮงยาคุณภาพ) ที่ห้องเสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ของทุกปี

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หรือโฮงยาไทย ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2480 โดยให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านจนมาถึงปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลเชียงรายฯ จึงได้มีการจัดพิธีทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 81 ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 81 ปี แห่งการพัฒนาสู่โฮงยาคุณภาพ และพิธีทำบุญทางศาสนาโดยไดมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บริหารที่ล่วงลับไปแล้ว มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ร่วมพิธีจำนวนมาก ที่ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  21st Feb 18

จำนวนผู้ฟัง:  33

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(4 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)