รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง ( ขอนแก่น) 11 มกราคม 2561 ตอน สิ้นสุด 7 วันอันตรายขอนแก่น-มหาสารคาม ยอดตาย/บาดเจ็บเพิ่ม : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน สมศักดิ์_จังตระกุล เสน่ห์_นนทะโชติ มหาสารคาม อภิชัย_จำปานิล ผวจ.ขอนแก่น กาจบดินทร์_ยิ่งดอน สันติ_เหล่าบุญเสงี่ยม ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น ลดอุบัติเหตุทางถนน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

ที่ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น, พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น, นายอภิชัย จำปานิล หน.สนง.ปภ.จว.ขอนแก่น, นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ร่วมกันปิดศูนย์

นายอภิชัย จำปานิล หน.สนง.ปภ.จว.ขอนแก่น สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 (รวม 7 วัน) โดยมีเป้าหมายสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พื้นที่ จ.ขอนแก่น มีอุบัติเหตุสะสม 76 ครั้ง บาดเจ็บสะสม 75 คน เสียชีวิตสะสม 12 คน ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ/เสียชีวิต เป็นรถนั่งส่วนบุคคล ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ กระบะ รถเก๋ง ประเภทถนน ได้แก่ ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน บริเวณจุดเกิดเหตุได้แก่ถนนทางตรง ทางโค้ง และทางแยก โดยมีช่วงเวลา 16.00 - 20.00 น. เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด รองลงมา 12.00 - 16.00 น. และ 08.00 - 12.00 น. ซึ่งสาเหตุได้แก่ เมาสุราอันดับ 1 รองลงมา ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกำหนด และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปีมากที่สุด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ปีนี้ไม่สามารถควบคุมตัวเลขจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตได้ เพราะมีผู้เสียชีวิต 12 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1 คน พร้อมกับจำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บก็เพิ่มขึ้นจากเดิม แม้ไม่มากนักก็ตาม โดยมีเจ้าหน้าที่ทำงานในการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นกว่าเดิม จำนวน 22,000 คน ตามจุดตรวจ จุดสกัด ทั่วจังหวัดขอนแก่น 400 จุด ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มข้น ก็ยังไม่สามารถควบคุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมาได้

ดังนั้น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน จ.ขอนแก่น ทางจังหวัดจะร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจะดำเนินการรณรงค์ทั้งปี 2561 ด้วยการสร้างวินัยของผู้ขับขี่รถยนต์ รถ จยย. พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จังหวัดต้องประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดในด้านการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกนิรภัย และขับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

วันเดียวกันนี้ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - วันที่ 3 มกราคม 2561 พื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม ตั้งจุดตรวจหลัก 28 จุด จุดตรวจรอง 11 จุด จุดบริการชุมชน 159 จุด และด่านชุมชนอีก 1,054 ด่าน เรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการ 10 รสขม. รวมทั้งสิ้น 320,409 คัน ถูกดำเนินคดี 25,624 คน โดยเฉพาะคดีไม่สวมหมวกนิรภัยมากสุดถึง 5,580 คนจังหวัดมหาสารคาม ในช่วง 7 วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 80 ครั้ง เสียชีวิต 8 คน และบาดเจ็บ 87 คน โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ เมาสุรา และขับรถเร็ว ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือถนนกรมทางหลวง นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน แต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ครั้งนี้ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากปีที่แล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จึงได้สั่งการให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 80 ครั้ง มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและวางแนวทางการป้องกัน โดยเฉพาะก่อนเทศกาลสงกรานต์ จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  14th Jan 18

จำนวนผู้ฟัง:  60

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(10 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)