รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 24 ตุลาคม 2560 ตอน "PEA. ร่วมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย 65 ฝาย"ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง พลังงานแสงอาทิตย์ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านร่องก๊อ ฝายลำเหมืองบ้านร่องก๊อ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เริ่มโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ หรือฝายกักเก็บน้ำ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในพิ้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยเรื่องน้ำ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553โดยใช้วัสดุคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ ได้แก่ เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอนกรีตเป็นอุปกรณ์หลักในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ สามารถสร้างประโยขน์กักเก็บน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน และเพื่อการเกษตร ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อความอยู่ดี มีสุขของชุมชน .

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 15.29 น. นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบฝายชะลอน้ำตามโครงการ “PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย 65 ฝาย ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลำเหมืองบ้านร่องก๊อ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน พล.ต.ต. ประสงค์ ศรีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายประพันธ์ วิธุรวานิชย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี มีนายชูชาติ เสนาธรรม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานและนำคณะผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “PEA รวมใจประชารัฐ รักษ์น้ำ สร้างฝาย 65 ฝาย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 โดยร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์และชุมชน ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ 65 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ งบประมาณแห่งละ 150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,750,000 บาท

สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้มีการก่อสร้างฝาย จำนวน 2 ฝาย ในพื้นที่ ลำเหมืองบ้านร่องก๊อ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แห่งนี้ ได้ดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 มีผู้ได้รับประโยชน์ 250 ครัวเรือน พื้นที่ 4,000 ไร่
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ประธานพิธี ผู้บริหาร พนักงาน PEA และผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณจุดสร้างฝายลำเหมืองบ้านร่องก๊อ และเยี่ยมชมวิถีชุมชน “กาดน้อยบ้านร่องก๊อ” ซึ่งเป็นหมู่บ้าน อยู่ดีมีสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  24th Oct 17

จำนวนผู้ฟัง:  58

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(8 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)