รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (แม่ฮ่องสอน) 12 กันยายน 2560 ตอน เวทีรับฟังความคิดเห็นเข้มข้น สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ สื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง คุ้มครองผู้บริโภค ค้ามนุษย์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

29 สิงหาคม 2560 ที่ อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปปรับปรุงรายการและพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่นาไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งที่ผ่านมา Thai PBS ได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะในแม่ฮ่องสอนหลายเรื่อง เช่น การคัดค้านโปรเจ็ค Little Japan , การคุ้มครองผู้บริโภคกรณีรถโดยสารสาธารณะ (บริษัทเปรมประชา) , การค้ามนุษย์ แสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก และสตรี รวมไปถึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ นักข่าวพลเมือง กลไกเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ที่นี่ ซึ่งความเห็นและข้อเสนอต่างๆจากเวทีจะถูกรวบรวมกับรายงานจากจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ นำไปสู่การพัฒนาสื่อสาธารณะแห่งนี้ ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  12th Sep 17

จำนวนผู้ฟัง:  210

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(30 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)