MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ฯ กับการจัดการทรัพยากรภูมินิเวศ "อ่าวบ้านดอน"

Facebook


MCOT FM 96.5 คลื่นความคิด
รายการ บอกเล่า 965
โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล

ช่วง สานพลัง สร้างสุขภาวะ กับ สช.
พูดคุยกับ
ดร.ปรเมษฐ์ จินา
รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี และผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธานี

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ฯ กับการจัดการทรัพยากรภูมินิเวศ "อ่าวบ้านดอน"

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.35-22.00 น.
รับฟังได้ที่ คลื่นความคิด FM 96.5

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  347

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา