สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดย ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการจัดการประชุมและทีมบันทึกรายงานการประชุม

Facebook


สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดย ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการจัดการประชุมและทีมบันทึกรายงานการประชุม

แนวทางการดำเนินการในอนาคต
โดย นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมฯ

ปิดการประชุม
โดย ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  103

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา