ปาฐกถาพิเศษ ชุมชนเข้มแข็งกับสังคมสูงวัย : นพ.อำพล จินดาวัฒนะ 4 ก.ค. 62

Facebook


ปาฐกถาพิเศษ ชุมชนเข้มแข็งกับสังคมสูงวัย
โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคมและชุมชนฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ในงาน การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 วันที่ 4 ก.ค. 2562
ณ รร.เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  497

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   7 สิงหาคม 2562

หมวด:   สมัชชาเฉพาะประเด็น

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(156ดาวน์โหลด)