ปาฐกถาพิเศษ ความท้าทายของประเทศไทยที่คนไทยอายุยืนกับสังคมสูงวัย : ศ.กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ 4 ก.ค. 62Facebook


ปาฐกถาพิเศษ ความท้าทายของประเทศไทยที่คนไทยอายุยืนกับสังคมสูงวัย
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และที่ปรึกษากรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย

ในงาน การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 วันที่ 4 ก.ค. 2562
ณ รร.เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  62

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   7 สิงหาคม 2562

หมวด:   สมัชชาเฉพาะประเด็น

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(41ดาวน์โหลด)การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ว่าด้วยการจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 9 ต.ค. 2562 3/3

การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียฯ ว่าด้วยการจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช ้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 9 ต.ค. 2562 3/3

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 2

การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ว่าด้วยการจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 9 ต.ค. 2562 2/3

การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียฯ ว่าด้วยการจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช ้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 9 ต.ค. 2562 2/3

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 2

การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ว่าด้วยการจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 9 ต.ค. 2562 1/3

การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียฯ ว่าด้วยการจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช ้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 9 ต.ค. 2562 1/3

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 2

การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ว่าด้วยรวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง 9 ต.ค. 2562 3/3

การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียฯ ว่าด้วยรวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง 9 ต.ค. 2562 3/3

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 1