แถลงข่าวและเสวนา 12 ธันวาคม วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยก้าวไกลสู่โลกFacebook


การเตรียมพร้อมของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปี 2562 ในหัวข้อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งสหประชาชาติรับรองจากข้อเสนอของกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก (Foreign Policy and Global Health Initiative : FPGH) ในวาระที่ไทยเป็นประธาน

แถลงข่าวโดย

1.นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

3.นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  118

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา