สรุปภาพรวมกระบวนการลูกขุนพลเมือง 25 ก.ย.61

Facebook


เวทีลูกขุนพลเมือง ประเด็น การพัฒนารูปแบบการสร้างหลักประกันความมั่นคงในสังคมสูงวัยของไทย
ระหว่างวันที่ 23 -26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
สนับสนุนการจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

วันที่ 25 กันยายน 2561
- สรุปภาพรวมกระบวนการลูกขุนพลเมือง
โดย ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี

- สัมภาษณ์ลูกขุนพลเมือง

ดำเนินรายการ
โดย นายพีธากร ศรีบุตรวงษ์
น.ส. วิไลวรรณ สิริสุทธิ์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  317

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา