เสวนา เตรียมชีวิตก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง 1 พ.ย.61Facebook


ภาพและเสียงจาก FB : สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561(ช่วงบ่าย)
ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4

- เสวนา เตรียมชีวิตก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง
ผศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
พว. พรวรินทร์ นุตราวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
นายธนวัชร์ เกตน์วิมุต (ครูดล) เครือข่ายชีวิตสิกขา
ผู้ดำเนินรายการ : นายแพทย์อุกฤษฎ์ มิลินทรางกูล

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  159

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา