สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2 (ช่วงบ่าย) 2 พ.ย.61Facebook


ภาพและเสียงจาก FB : สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งานสร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ


2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ช่วงบ่าย)
ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4

-ปาฐกถา “ การเตรียมชีวิตอย่างเป็นสุข ”
โดย ดร. ประมวล เพ็งจันทร์

- ประมวลภาพ “ก้าวต่อไป: สร้างสุขที่ปลายทาง”
โดย นพ. พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

- การแสดง “ดนตรีภาวนา” โดยศิลปิน ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

พิธีกร :นายประพจน์ ภู่ทองคำ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  172

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา