เวทีเสวนา การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์บนแผ่นดินอีสาน 22 ส.ค.61

Facebook


เวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น

เวทีเสวนา การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์บนแผ่นดินอีสาน โดยมีการนําเสนอ
- สถานการณ์ด้านสุขภาพพระสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อธิบดีกรมการแพทย์
- ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และการขับเคลื่อนงาน โดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานฝ่ายฆราวาส คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ
- งานรูปธรรมการดําเนินงานในพื้นที่ หนตะวันออก โดย พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
- บทบาทและการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ต่อการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดย พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  570

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา