การสัมมนาผู้รู้เห็นการปฏิรูประบบสุขภาพไทย "๒ ทศวรรษของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ" ตอนที่4/5Facebook


การเสวนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
การสัมมนาผู้รู้เห็นการปฏิรูประบบสุขภาพไทย "๒ ทศวรรษของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ"

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ห้องประชุม ๑๑ (แซฟไฟร์ ๑๐๗) อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  98

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา