จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 14 สื่อชุมชนท้องถิ่นกับการสื่อสารในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่10

Facebook


รายการ จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 14 สื่อชุมชนท้องถิ่นกับการสื่อสารในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่10

ในปัจจุบัน ผู้คนเริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารข้อมูลถึงกัน แทนสื่อแบบเดิมๆกันมากขึ้น ซึ่งในช่วงเริ่มแรก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ มักใช้ในลักษณะของงานอดิเรก สื่อสารกันระหว่างตนเองกับคนรู้จักใกล้ตัว จากนั้นได้มีการขยาย และประยุกต์ใช้สู่ภาคธุรกิจ หรือภาคการสื่อสารกันมากขึ้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้คนอย่างกว้างขวาง

สาเหตุสำคัญที่ทำให้สื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยม ขึ้นเรื่อยๆ มาจาก การใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา และสื่อที่นำมาแบ่งปันมีลักษณะ หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการ สื่อสารและอินเทอร์เน็ต ทำให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าสื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นสื่อหลักของผู้คนในโลกอนาคตอย่างแน่นอน...

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  857

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา