จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 13 จังหวัดสุรินทร์กับการจัดการอาหารในโรงเรียน

Facebook


รายการ จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 13 จังหวัดสุรินทร์กับการจัดการอาหารในโรงเรียน

จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ ในหลายๆเรื่อง หลายๆประเด็น และหนึ่งในนั้นที่กำลังขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม นั่นก็คือ “ประเด็นระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” นั่นเอง

แม้จังหวัดสุรินทร์จะมีการขับเคลื่อนในหลายประเด็น แต่ดูเหมือนว่าประเด็น “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ จะมีความพร้อมที่จะถูกนำมาใช้เป็นโมเดลนำร่องและเป็นจิ๊กซอว์ใหญ่ที่ดึงทุกภาคส่วนให้เห็นภาพเดียวกัน โดยมี “เด็ก” เป็นศูนย์กลางของการทำงาน เพราะเรื่องนี้ใหญ่เกินไปที่จะทำให้สำเร็จโดยใครคนใดคนหนึ่ง ประเด็นนี้จึงดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม...

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  905

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา