พิธีประกาศธรรมนูญสุขภาพพระส่งฆ์แห่งชาติ โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม 20 ธันวาคม 60

Facebook


พิธีประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์, เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1308

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา