ข้อเสนอแนะจากการประชุมและพิธีปิดการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ

Facebook


ข้อเสนอแนะจากการประชุมและพิธีปิดการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
ข้อเสนอแนะจากการประชุม
- นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ประธานอนุกรรมการจัดการประชุมฯ
- ดร. ชุติมา อรรคลีพันธุ์
แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
- ดร. อินทิรา ยมาภัย
แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

สรุปการประชุมและพิธีปิด
- นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ประธานอนุกรรมการจัดการประชุมฯ
- ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  914

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   16 ธันวาคม 2560

หมวด:   การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(142ดาวน์โหลด)