การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ตอนที่ 1/2

Facebook


การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ 28-29 พฤศจิกายน 2560 รร.ดุสิตธานี กรุงเทพฯ

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
วิทยากร
๑. คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒. Prof. Andrew Mitchell,
Melbourne Law School, University of Melbourne
ผู้ดำเนินรายการ
ดร. ชะเอม พัชนี
แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  412

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   16 ธันวาคม 2560

หมวด:   การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(77ดาวน์โหลด)