เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเชื่อมโยงทางนโยบายของภาคการค้าและภาคสุขภาพ ตอนที่ 1/2Facebook


การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ 28-29 พฤศจิกายน 2560 รร.ดุสิตธานี กรุงเทพฯ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเชื่อมโยงทางนโยบายของภาคการค้าและภาคสุขภาพ
วิทยากร
๑.อาจารย์ชล บุนนาค
หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒.Dr. Matthias Helble
Asian Development Bank Institute
๓.พญ.มานิตา พรรณวดี
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
๔.นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.ดร. คนางค์ คันธมธุรพจน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  286

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   16 ธันวาคม 2560

หมวด:   การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(40ดาวน์โหลด)