ร่วมกันทำได้ ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ 29 ก.ย. 59

Facebook


การประชุมเสวนาเปิดเล่มธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ อิมแพค เมืองทองธานี

ช่วง ร่วมกันทำได้ ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ ห้องย่อยที่2

โดย
- ผู้แทน ผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานส่งเสริมป้องกัน
- นายประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- นางภารณี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระ
- นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ดำเนินการประชุม:

- นายประพจน์ ภู่ทองคำ นักสื่อสารมวลชนอิสระ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  696

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา