การประชุม เรื่อง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตอนที่ 1/2

Facebook


การประชุม เรื่อง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

โดย นายแพทย์ วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. และ
โดย นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รองเลขาธิการ สปสช.

เป็นการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดย สปสช และการบริหารงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  821

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา