ประกาศเกียรติคุณของหมอเสม ทีมีต่อสังคมไทยฯ

Facebook


การประกาศเกียรติคุณ สืบสานแนวความคิด วิถีชีวิต และการทำงาน ของหมอเสม ทีมีต่อสังคมไทยฯ โดย ศ.นพ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย และบทกวีโดย นวรัตน์ พงไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2536 และ อังคาร กัลยาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2532

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1795

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   30 มิถุนายน 2554

หมวด:   ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(315ดาวน์โหลด)