วีดิทัศน์ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน แบบวิดีโอวาดมือFacebook


สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปารถนา สุขภาพเราจะดีได้นั้นเกิดจากความเอาใจใส่ในสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งทางการ และทางใจ
การแก้ไขปัญหาสุขภาพหลายอย่างรอบตัวเราบางเรื่องแก้ไขได้ด้วยตนเอง บางเรื่องต้องอาศัยคนรอบข้าง และบ้างเรื่องต้องอาศัยความร่วมมือ
ของผู้คนในสังคม ช่วยกันค้นคว้าหาสาเหตุ เสนอทางออก และร่วมทำบทบาทของตนเพื่อแก้ปัญหาในทิศทางเดียวกัน ปัญหาสุขภาพไม่ใช่แค่
เรื่องเจ็บป่วยแต่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม สังคม พฤติกรรมการใช้ชีวิต ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ
เช่น นโยบายเศรษกิจ ค่าครองชีพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชนจึงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อประสานการทำงานของ องค์กรต่างๆ ภาครัฐ ภาควิชาการวิชาชีพ ภาคเอกชน
และ ภาคประชาสังคม ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ไกล้กัน

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  277

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   8 มิถุนายน 2560

หมวด:   เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(56ดาวน์โหลด)