อภิปรายหมู่ บทบาท เอชไอเอชุมชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตอนที่ 2/3Facebook


ในการประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555
วันที่16-17 กรกฏาคม 2555
ณ; โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


กระบวนการนโยบายสาธารณะในปัจจุปัน สถานการณ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ช่องว่าง จุดแข็ง จุดอ่อน เป็นอย่างไร ฉายภาพบทบทางของเอชไอเอชุมชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เอชไอเอชุมชนจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบที่เป็นอยู่ และในแบบทางเลือกต่างๆ ได้อย่างไร ?
วิทยากร
รศ.ดร.วุฒิสาร ตันไชย สถาบันพระปกเกล้า
อ.ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรี บ้านปรีก อ.สะเดา จ. สงขลา
นพ.กิจจา เรืองไทย คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดบล้อมอุตสาหกรรม
คุณโอภาศ พรหมศร ผู้ชำนาญเฉพาะด้านฝ่ายใบอนุญาต สำหนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ดำเนินรายการโดย ประพจน์ ภู่ทองคำ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1477

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา