เสวนา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 20 ก.พ.63 2/3

Facebook


งานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องบอร์ดรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เสวนา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีบ้านปันรัก
โดย ดร.กมลพร สกุลพงศ์
- การดูแลจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ดูแล
โดย คุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์
- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
โดย คุณอภิชญา วรพันธ์ จิตอาสาเพื่อผู้ป่วยระยะท้าย
ผู้ดำเนินรายการ
คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  17

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา