webmaster's News

เตือนผู้ป่วยโรคหัวใจ-ก่อนทำฟันเตือนผู้ป่วยโรคหัวใจ-ก่อนทำฟันสธ.แนะแจ้งข้อมูลจริงทันตแพทย์ทุกครั้ง

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วยโรคหัวใจพบได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ โรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์ ซึ่งการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเข้ารับการรักษาทุกครั้ง เพื่อให้แพทย์โรคหัวใจออกใบรับรองหากต้องการรักษาทางทันตกรรมต้องระมัดระ วังเรื่องใดบ้าง ชนิดของโรคหัวใจที่เป็น และรับประทานยาชนิดใดอยู่เพื่อรักษาโรคหัวใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทันตแพทย์และผู้ป่วย และที่สำคัญต้องปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่น งดยาละลายเลือด รับประทานยาปฏิชีวนะก่อนรักษาทันตกรรม ดูแลบาดแผลในช่องปากที่เกิดขึ้นภายหลังการรักษา และไม่ควรหยุดยาใดๆ เองหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

นพ.เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจต้องได้รับการเอาใจใส่และระมัดระวังเกี่ยวกับภาวะการติดเชื้อมากกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากผู้ป่วยจะมีสภาพความผิดปกติของอวัยวะบางส่วนของหัวใจและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ หากผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและใส่ลิ้นหัวใจเทียมจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะขนาดสูงก่อนรับการรักษาทางทันตกรรมที่ต้องมีเลือดออก เช่น ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก หรือการให้บริการทันตกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้ที่รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น ยาละลายเลือด ที่อาจส่งผลให้เมื่อมีบาดแผลเลือดออกแล้วหยุดได้ยาก จำเป็นต้องเจาะเลือดเพื่อตรวจดูค่าเวลาการหยุดเลือด หรือยาอมใต้ลิ้นในผู้ที่มีอาการแน่นหน้าอก ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบก่อนเริ่มรับการรักษา และควรนำยาอมใต้ลิ้นติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่มา : ข่าวสด

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  13th Nov 19

จำนวนผู้ชม:  139

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง