แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระดับชาติ สู่ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดย คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพลFacebook


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฎิรูปสังคมด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานภูมิปัญญา-ประชารัฐ จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สู่การขับเคลื่อนในพื้นที่ 13 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 27-28 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระดับชาติ สู่ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดย คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  308

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา