งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

Facebook


งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1598

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   16 มกราคม 2554

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(262ดาวน์โหลด)การประชุมตอบข้อซักถามและรับฟังความเห็น เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19 26 ส.ค.63 2/2

การประชุมตอบข้อซักถามและรับฟังความเ ห็น เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุ บัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19 26 ส.ค.63 2/2

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 27

การประชุมตอบข้อซักถามและรับฟังความเห็น เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19 26 ส.ค.63 1/2

การประชุมตอบข้อซักถามและรับฟังความเ ห็น เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุ บัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19 26 ส.ค.63 1/2

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 22

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนาร่างระเบียบวาระ เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19 20 ส.ค.63 3/3

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนก ารพัฒนาร่างระเบียบวาระ เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุ บัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19 20 ส.ค.63 3/3

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 31

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนาร่างระเบียบวาระ เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19 20 ส.ค.63 2/3

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนก ารพัฒนาร่างระเบียบวาระ เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจากโรคอุ บัติใหม่: บทเรียนจากโควิด-19 20 ส.ค.63 2/3

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 30