ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

Facebook


เสวนา ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย สู่สังคมสุขภาวะ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1399

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   14 มกราคม 2554

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(284ดาวน์โหลด)เสวนาทบทวนอดีต..มองปัจจุบัน..สานต่ออนาคต นักสานพลังฯเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง..สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ

เสวนาทบทวนอดีต..มองปัจจุบัน..สาน ต่ออนาคต นักสานพลังฯเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปล ง..สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 207

เสวนา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุนเฉิน (1/2)

เสวนา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุนเฉิน (1/2)

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 313

เสวนา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุนเฉิน (2/2)

เสวนา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุนเฉิน (2/2)

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 286

จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 15 เสวนานโยบายสาธารณะอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 15 เสวนานโยบายสาธารณะอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานสม ัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

07:53

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 879