จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ss2 ตอน กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับย่อ)

Facebook


วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดปัจจุบันที่กำลังจะสิ้นสุดลงในต้นเดือนธันวาคม 2562 ทำให้คณะกรรมการสรรหาฯ เดินหน้าจัดกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 ในส่วนของกรรมการที่ได้มาจากการเลือกกันเอง กรรมการกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน จะสรรหาจากการเลือกกันเองของผู้สมัครสาขาต่าง ๆ ที่จัดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ส่วนกรรมการจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชนจำนวน 13 คนได้มาจากการเลือกกันเองของผู้สมัครที่ต้องถูกเสนอชื่อโดยองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร จดทะเบียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดและ มีการดำเนินกิจกรรมในจังหวัดนั้นมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

คณะกรรมการสรรหาฯได้ออกแบบการสรรหา กรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ผ่านระบบอิเลคโทรนิกส์ หรือ E-Voting การเข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ ใช้เพียงเลขที่ บัตรประชาชน 13 หลักและอีเมล จากนั้นจึงกรอกใบสมัคร ออนไลน์พร้อมแนบเอกสารที่กำหนดและกดยืนยันใบสมัคร

คณะกรรมการสรรหาฯ จะตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกกันเองของทั้ง 2 กลุ่มทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติจะต้องเข้าไปลง ทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ 4-20 ตุลาคม 2562 ในขั้นตอนการลงคะแนนออนไลน์ ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนก่อนวันลงคะแนนจริงสำหรับผู้สมัคร กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดการลงคะแนนออนไลน์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-12:00 น. โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ ทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และใช้รหัสลับที่ได้จากอีเมลเป็นรหัสผ่านในการเลือกผู้สมัครด้วยบัตรลงคะแนนออนไลน์ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

สำหรับกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชนจะมีการนัดประชุมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในช่วงวันที่ 25 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้สมัครสามารถติดตาม กำหนดการรายเขตได้จากหน้าเว็บไซต์ คณะกรรมการสรรหาฯจะประกาศผลการเลือกกรรมการกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่ม ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนผ่านทางเว็บไซต์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  393

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา