นโยบาย by Young 19 ธ.ค.62 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 41

Downloaded 6

นโยบาย by Young 19 ธ.ค.62 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 35

Downloaded 7

การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบายกัญชาทางแพทย์ 19 ธ.ค.62 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 68

Downloaded 5

การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบายกัญชาทางแพทย์ 19 ธ.ค.62 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 96

Downloaded 5

พิธีส่งมอบประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 86

Downloaded 7

พิธีปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 106

Downloaded 9

ปาฐกถาพิเศษ โดย Mrs. Khuat Thi Hai Oanh วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 383

Downloaded 7

การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 79

Downloaded 5

การแถลงข่าวมติสมัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12  พ.ศ. 2562.

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 322

Downloaded 12

MV ประมวลภาพรวมของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 694

Downloaded 29