วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 : นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 161

Downloaded 40

วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 : ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 151

Downloaded 60

การเตรียมชีวิตในวาระสุดท้าย มุมมองสายศิลปิน 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 139

Downloaded 52

การเตรียมชีวิตในวาระสุดท้าย มุมมองสายศิลปิน 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 144

Downloaded 53

สานพลังขับเคลื่อนสิทธิมาตรา 12 สู่ระบบบริการแบบประคับประคอง 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 146

Downloaded 54

สานพลังขับเคลื่อนสิทธิมาตรา 12 สู่ระบบบริการแบบประคับประคอง 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 141

Downloaded 57

สานพลังขับเคลื่อนสิทธิมาตรา 12 สู่ระบบบริการแบบประคับประคอง 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 142

Downloaded 59

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 145

Downloaded 54

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 114

Downloaded 47

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 116

Downloaded 48

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  1/4

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 114

Downloaded 50

รายการ THE STANDARD Daily : ทั่วโลกประชุมสภาอย่างไรท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 259

Downloaded 57

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2563 15 พ.ค. 63 ตอนที่ 4/4

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 221

Downloaded 60