นโยบาย by Young 19 ธ.ค.62 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 28

Downloaded 6

นโยบาย by Young 19 ธ.ค.62 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 26

Downloaded 5

การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบายกัญชาทางแพทย์ 19 ธ.ค.62 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 55

Downloaded 3

การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบายกัญชาทางแพทย์ 19 ธ.ค.62 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 88

Downloaded 4

พิธีส่งมอบประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 71

Downloaded 5

พิธีปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 87

Downloaded 7

ปาฐกถาพิเศษ โดย Mrs. Khuat Thi Hai Oanh วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ชมล่าสุดเมื่อ44 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 342

Downloaded 4

การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 62

Downloaded 3

การแถลงข่าวมติสมัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12  พ.ศ. 2562.

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 286

Downloaded 8

MV ประมวลภาพรวมของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 632

Downloaded 25

คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน  (2/2)  19 ธันวาคม  2562

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 91

Downloaded 3

คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน 1/2 19 ธันวาคม 2562

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 95

Downloaded 3