การประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 138

Downloaded 31

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของ สช.

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 197

Downloaded 38

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2564 11 ม.ค. 64

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 293

Downloaded 61

วีดิทัศน์พิธีปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 461

Downloaded 85

วีดิทัศน์พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 395

Downloaded 84

แถลงข่าวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 253

Downloaded 73

สีสันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 17 ธันวาคม 2563

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 224

Downloaded 69

กล่าวรายงานการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 156

Downloaded 61